Kryteria użyczenia samochodu Wielkopolskiego Związku Tenisowego

-na wniosek licencjonowanego klubu  z Wielkopolskiego Związku Tenisowego

– 7 dni przed planowanym wyjazdem /adres mailowy jacekgasiorek@vp.pl/

– z podaniem  miejsca i rangi imprezy ,terminu  od  dnia do dnia, liczby zawodników oraz trenera odpowiedzialnego za wyjazd

– zwrot samochodu dzień po odpadnięciu ostatniego zawodnika z ekipy wyjazdowej

1.Kryteria – impreza :

a/Mistrzostwa Polski

b/Międzynarodowe Turnieje w kraju

c/OTK

2.Kryteria – zawodników

a/ Ranking

b/Kadra Narodowa

c/Liczba zawodników uczestniczących w wyjeździe

/Kierowca + maks. 3 zawodników do mini. 1 zawodnik/

W kwestiach spornych rozstrzyga Jacek Gąsiorek – Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisowego Dodatkowe:

Samochód oddaje się z pełnym bakiem ,czysty wewnątrz i zewnątrz.

Za wszystkie  ewentualne usterki  odpowiada i ponosi koszty naprawy wypożyczający klub.

Dodatkowo prowadzona jest ewidencja  przebiegu pojazdu i protokół przekazania pojazdu.

Zawodnicy i Trenerzy korzystający z użyczenia samochodu Wielkopolskiego Związku Tenisowego umieszczają swoją relację z wyjazdu w mediach.

01.05.2021