W ramach obchodów 100 – lecia Polskiego Związku Tenisowego Prezes WZT Poznań  Jacek Gąsiorek

złożył na grobie Założyciela PZT pana Zdzisława Szulca wiązankę kwiatów.