Prezes

      Jacek Gąsiorek

     Zarząd

Jacek Muzolf – vice prezes

Kazimierz Piber – sekretarz

Jerzy Płotkowiak – skarbnik

Jacek Durski – czlonek

Tomasz Matuszewski – członek

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Frelka

Maciej Łosiak

Eugeniusz Zaprzałka